Młodzieżowe Koło Psychologiczne

Podczas kolejnego spotkania Młodzieżowego Koła Psychologicznego, młodzież analizowała film „Cztery Dobre Dni”. Rozważyliśmy główne i poboczne wątki filmu. Uczestnicy podzielili się swoimi interpretacjami, zwracając uwagę na elementy funkcjonalne, jak i techniczne. Dyskusja skupiła się na zachowaniach społecznych bohaterów, co spowodowało powstanie refleksji nad aspektami życia. To spotkanie było wymianą różnych perspektyw i rozwinięciem umiejętności interpretacyjnych młodzieży.

dodany: 14 grudnia, 2023 — 7:35 am