“Saeculum Argentum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczypospolitej w XVII wieku”

22.11.2023 delegacja naszych uczniów, z klasy 1 D, uczestniczyła wraz z Ks. Karolem Brzozowskim w konferencji naukowej zatytułowanej: “Saeculum Argentum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczypospolitej w XVII wieku”, która odbyła się w grudziądzkim Muzeum. Była to dla uczniów liceum okazja do pogłębiania wiedzy o regionie, jak również historii Polski i powszechnej.

dodany: 29 listopada, 2023 — 10:10 am