Zajęcia mundurowe

15.11.2023 uczniowie klas mundurowych, pod okiem Dowódcy JS 3301 “Strzelec”, w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapoznali się z wykonywaniem szkolnych norm bojowych, opracowanych na potrzeby szkolenia przez Związek Strzelecki “Strzelec”. Tego dnia skoncentrowano się na normach z taktyki. Norma nr 1 – skryte podejście do obiektu przeciwnika czołganiem, gdzie do pokonania było 20 m; norma nr 2 – skryte podejście do obiektu przeciwnika skokami i czołganiem, 50 m. Uczniowie zapoznali się również z normą ustawiania miny przeciwpancernej.

dodany: 29 listopada, 2023 — 10:08 am