Zajęcia dla klasy strażackiej

Uczniowie klasy 1 D – profil pożarniczy, rozpoczęli cykl spotkań z Panem Szeregowym Radosławem Mówińskim. Mają one przygotować ich do ukształtowania właściwych postaw i zachowań w ramach musztry strażackiej. Musztra ma bowiem wiele nieocenionych zalet, m.in.: uczy dokładnego wykonywania rozkazów, wytrwałości, dyscypliny, a przede wszystkim szacunku do munduru.

dodany: 17 listopada, 2023 — 9:16 am