Zajęcia mundurowe

17.10.2023 r. odbyły się cykliczne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zainteresowanych wojskowością. P.Kapral Jakub Zieliński zapoznał ich z zasadami żołnierskiego zachowania oraz oddawania honorów w różnych sytuacjach. W części praktycznej ćwiczono oddawanie honorów w nakryciu głowy oraz służbowe przedstawianie się. Oddawanie honorów jest bowiem oznaką żołnierskiego szacunku dla tradycji, symboli narodowych, przełożonych, przejawem koleżeństwa, dobrego wychowania, jak również i dyscypliny.

dodany: 23 października, 2023 — 6:31 am