“Degradacyjna działalność człowieka – walka o przetrwanie”

4 października 6-osobowy zespół naszej szkoły wziął udział w Debacie Młodzieży pod hasłem “Degradacyjna działalność człowieka – walka o przetrwanie”, zorganizowanej przez Zespół Placówek Młodzieżowych “Bursa”. Uczestnicy debaty analizowali daleko idące skutki wpływu działalności człowieka na środowisko. W tym celu podzielili sią na dwa obozy, z których jeden starał się odpowiedzieć na pytanie: “Ja dbam, bo jestem świadoma/y”, drugi: “Ja nie dbam, ponieważ…” Wnioski z debaty otrzymają włodarze Grudziądza i województwa, aby mogli wykorzystać je podczas tworzenia strategii ekologicznych na najbliższe lata.

dodany: 6 października, 2023 — 8:25 am