Rocznica agresji ZSRR na Polskę w 1939

17.09.2023, jak każdego roku, pamiętamy o Polakach, którzy padli ofiarą agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku. Dzisiaj przypada 84. rocznica pełnoskalowej i brutalnej napaści na II RP przez żołnierzy Armii Czerwonej, którzy w ten sposób wypełnili zobowiązania wobec Niemiec (z którymi ZSRR zawarł 23 sierpnia 1939 r. pakt Ribbentrop – Mołotow, m.in. wymierzony w Polskę). Konsekwencją tych wydarzeń były: śmierć, cierpienie, przymusowe wywózki w głąb Rosji tysięcy naszych rodaków oraz Zbrodnia Katyńska. Dziękujemy za to, że byli z uczniami oraz dyrektorem szkoły przy Obelisku Katyńskim: Pani Prezes Związku Sybiraków w Grudziądzu Danuta Kołodziejska oraz instruktor wojskowości Chor.rez. Pan Roman Sarnowski.

dodany: 18 września, 2023 — 7:06 am