Combat Alert

Szkolny oddział “Combat Alert” trenuje i rozwija swoje umiejętności z wyjątkową regularnością. W zasadzie nie ma tygodnia, aby uczniowie w nim skupieni nie odbyli ćwiczeń bądź nie zaangażowali się w działalność społeczną lub charytatywną. W miniony weekend połączyli jedno z drugim. Najpierw utrwalali “w polu” zdobyte dotychczas umiejętności, a potem udali się do Centrum Opieki nad Zwierzętami, aby pomóc w opiece nad znajdującymi się tam pieskami.

dodany: 30 maja, 2023 — 4:43 pm