88.rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dzisiaj (12 maja br.) upamiętniliśmy 88. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wraz z przedstawicielem władz miasta oraz Straży Miejskiej złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy biało-czerwone znicze przy jego pomniku na Placu Niepodległości. Dla uczniów, szczególnie z klas o profilu mundurowym, jest to postać bardzo istotna, ponieważ ideowe założenia Związku Strzeleckiego oraz lwią część koncepcji walki o wolną i niepodległą Polskę wypracował właśnie Józef Piłsudski. Nie zapomnieliśmy także o rtm. Witoldzie Pileckim, który jutro (13 maja br.) obchodziłby 122. urodziny. Również przy jego pomniku zapaliliśmy biały i czerwony znicz.

dodany: 15 maja, 2023 — 6:04 pm