Przysięga Strzelców z JS 3301

W dniu 1 marca odbyła się przysięga strzelców z JS 3301 III LO w Grudziądzu. Do przyrzeczenia przystąpiło 19 rekrutów. W tym dniu ślubowanie złożyło 19 strzelców z JS 3301. W tym dniu obchodziliśmy Święto Żołnierzy Wyklętych. Podczas uroczystości był obecny komendant główny Związku Strzeleckiego Strzelec brygadier Krzysztof Wojewódzki. Uroczystość prowadził instruktor chor. rez. Roman Sarnowski, który, zdał meldunek dowódcy jednostki młodszemu inspektorowi Piotrowi Pikowi.

dodany: 7 marca, 2023 — 6:35 pm