Combat Alert

7 stycznia br. uczniowie skupieni w szkolnym oddziale “Combat Alert” kontynuowali pogłębianie wiadomości i umiejętności związanych z wieloetapowym, trudnym i specjalistycznym szkoleniem S.E.R.E. Tym razem skupiono uwagę na: rozstawieniu obozu, umiejętności filtracji wody oraz rozpalaniu ognia w trudnych warunkach atmosferycznych. W czasie przerw rozwijano siłę i wytrzymałość, m.in. poprzez wielokrotne wykonywanie “pompek”.

dodany: 13 stycznia, 2023 — 3:48 pm