Święto szkoły

Dzisiaj w naszym liceum miała miejsce najważniejsza z uroczystości, czyli akademia dotycząca święta związanego z naszym patronem. Od 2007 roku szkoła nosi zaszczytne imię Jana Pawła II, a kształceniu przyświeca motto papieża – Polaka: “Wzrastać w mądrości ku wiedzy, prawdzie, dobru i pięknu”. Scenariusz uroczystości zaplanowali: pan reżyser – Krzysztof Rotnicki oraz pani profesor -Joanna Dondelewska, natomiast uczniowie popisali się swoimi talentami wokalnymi. Na zaproszenie dyrektora uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: pani prezes grudziądzkiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Ewa Jędrzejewska – Sierant, pan dyrektor Roman Cegiełkowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Magdalena Klawczyńska. Narracja uroczystości nawiązywała do toczącej się wojny w Ukrainie i pamiętnych słów Jana Pawła II: “Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości”. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się choćby w minimalnym stopniu do przygotowania tego pięknego wydarzenia!

dodany: 28 października, 2022 — 7:38 pm