Combat Alert

12.10.2022 roku szkolny oddział “Combat Alert” oraz rekrutujący do niego uczniowie klas mundurowych odbyli ćwiczenia w ramach postaw strzeleckich (klęcząca, stojąca oraz leżąca – brzuch). Trening poprowadził pan kapral i instruktor – Jakub Zieliński.

dodany: 17 października, 2022 — 10:52 am