Combat Alert

W minioną sobotę (08.10.2022) część uczniów klas mundurowych, w tym szkolny oddział “Combat Alert”, odbyli wspólne ćwiczenia wojskowe na czele z instruktorami: Piotrem Motylem oraz Kacprem Kraińskim. Tematy wiodące tego szkolenia to: postawy strzeleckie, wyznaczanie azymutu, czytanie mapy oraz “taktyka zielona”, czyli prowadzenie działań poza terenem zurbanizowanym. W odprawie przed rozpoczęciem zajęć wziął udział dyrektor szkoły.

dodany: 10 października, 2022 — 7:23 am