87 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 12 i 13 maja Związek Strzelecki Strzelec wraz ze swoim opiekunem chor. rez. Romanem Sarnowskim wystawił posterunki honorowe przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w 87 rocznicę śmierci i przy pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego w 121 rocznicę urodzin. Chwała Bohaterom.

dodany: 13 maja, 2022 — 6:18 pm