Combat Alert

Szkolny oddział “Combat Alert” stale doskonali techniki samoobrony, pod kierunkiem trenera Ariela Piechockiego. Dzisiaj podstawą treningu była walka w parterze, czyli to co jest najbardziej ulubioną częścią szkoleniową Pana Ariela. Sztuki walki pomagają uczniom w wyrabianiu dyscypliny, wytrzymałości oraz kondycji ogólnej.

dodany: 13 kwietnia, 2022 — 6:20 am