Oddanie hołdu Wiktorowi Kulerskiemu

Dzisiaj, 18 marca 2022 roku, nasi uczniowie wraz z panem profesorem Michałem Magdowskim uczestniczyli w uroczystości miejskiej z Prezydentem Grudziądza – Maciejem Glamowskim na czele, której celem było upamiętnienie i oddanie hołdu Wiktorowi Kulerskiemu, niezwykle aktywnemu działaczowi społecznemu oraz narodowemu i wydawcy popularnej nie tylko na Pomorzu w okresie zaboru pruskiego “Gazety Grudziądzkiej”. Wiktor Kulerski jest pochowany na cmentarzu katolickim w Grudziądzu, i był też silnie z naszym miastem związany. Dodajmy, że “Gazeta Grudziądzka” była wymowną, a także skuteczną odpowiedzią na silny proces germanizacyjny i podtrzymywała ducha w Polskim Narodzie.

dodany: 22 marca, 2022 — 8:38 am