Zajęcia Combat Alert

8 lutego 2022 roku, po zajęciach lekcyjnych i za zgodą rodziców, jak również w całkowitym reżimie sanitarnym, Pan Chorąży i Instruktor szkolnego oddziału „Combat Alert”, Tomasz Wilczak przybliżył uczniom w podstawowych zarysach techniki odzyskiwania personelu (Isolated Personnel Recovery), a dokładniej techniki identyfikacji „Swoich Ludzi”. Wiąże się to z tym, jak sprawdzić czy faktycznie chodzi o daną osobę. Ta umiejętność jest bardzo istotna, pomimo, że pozornie wygląda dość monotonnie i nieefektownie, a przy tym skuteczna kiedy chodzi o misje sojusznicze oraz koalicyjne, w tym sytuacje dotyczące uprowadzeń czy porwań Polaków.

dodany: 15 lutego, 2022 — 7:49 am