DOSKONALENIE ELEMENTÓW PRZYJMOWANIA POSTAWY ZASADNICZEJ I SWOBODNEJ ORAZ ODDAWANIE HONORÓW

Dzisiaj, 31.01.2022 r., za zgodą i wiedzą rodziców uczniów, po zajęciach lekcyjnych w ramach nauczania zdalnego, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (zasłonięte maseczką usta i nos oraz dezynfekcja rąk) odbyły się zajęcia dotyczące znajomości regulaminów, oddawania honorów, przyjmowania postawy zasadniczej i swobodnej, jak też składanie meldunku, a co za tym idzie korygowanie najczęściej popełnianych błędów w w/w materii. Zajęcia poprowadził Pan Instruktor Chorąży, Tomasz Wilczak.

dodany: 1 lutego, 2022 — 9:46 am