Festyn

30 września br. uczniowie klas mundurowych na czele z Chorążym rezerwy Romanem Sarnowskim zaprezentowali zgromadzonej przy grudziądzkiej Marinie publiczności pokaz musztry oraz zdyscyplinowania, co zostało docenione brawami ze strony oglądających. W ten sposób III Liceum uświetniło Dzień Seniora, pokazując, że osoby starsze są dla nas ważne i mogą liczyć na wsparcie szkoły. Dodatkowo była to dobra okazja do międzypokoleniowej integracji. Dziękujemy Organizatorom Festynu za zaproszenie!

dodany: 3 października, 2021 — 4:14 pm