Komunikat

W związku z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać w szkole (III LO w Grudziądzu) następujących zaleceń:– na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,– należy zachować dystans społeczny w szkole min. 1,5 metra oraz w miarę możliwości także na zewnątrz obiektu– przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego,– uczniowie i nauczyciele obowiązani są wchodząc na teren szkoły być zaopatrzeni w osłonę na nos i usta (maseczka).

dodany: 28 sierpnia, 2021 — 3:21 pm